Tetraplegia po skoku do wody

Życie po złamaniu kręgosłupa szyjnego

Literatura

Katalog powieści i poradników związanych z urazem rdzenia kręgowego i życiem na wózku inwalidzkim.

dogonić wózkiem szczęście

Dogonić wózkiem szczęście
Autor: Rafał Waliszewski

Głównym bohaterem jest Kuba, który w wieku osiemnastu lat zostaje sparaliżowany czterokończynowo z powodu guza w kanale rdzeniowym. Mimo, że jest to postać fikcyjna, to autor książki, który także jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim wiele wydarzeń oparł na własnych doświadczeniach.
Wiodącym wątkiem tego opowiadania jest prawo do miłości ludzi niepełnosprawnych. Niestety, w naszym kraju to wciąż temat tabu, a dla większości społeczeństwa osoby np. po urazie rdzenia kręgowego są aseksualne.
Na przykładzie Kuby dowiadujemy się, co czuje człowiek z tetraplegią, który całkowicie skazany jest na pomoc innych w codziennej egzystencji. Potrzeba bliskości drugiego człowieka, miłości, seksu nie zanika w momencie stania się osobą niepełnosprawną. Główny bohater nigdy nie przestał szukać drugiej połowy, mimo wielu niepowodzeń, które często bardzo bolały. Tetrus (osoba z tetraplegią) dopina swego celu, zakochuje się ze wzajemnością, ma córkę i tworzy szczęśliwą rodzinę, mimo wielu trudów w życiu codziennym. Kolejny raz wytarte powiedzenie, że ograniczenia są przede wszystkim w głowie, sprawdza się w stu procentach.

historia prawdziwa patykiem pisana

Historia prawdziwa patykiem pisana
Autor: Rafał Waliszewski

Autorem tej opowieści jest mężczyzna, który w 1998 roku doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym w wyniku wypadku motocyklowego. Ponad połowa książki to wspomnienia z Zasadniczej Służby Wojskowej, które czyta się lekko i z pewnością zaciekawią większość facetów w każdym wieku. Druga część to niesamowite historie, jakie mu się przydarzyły, kiedy stał się niepełnosprawnym.
Brak operacji przez cztery miesiące i zostawienie go przez ten czas ze złamanym kręgosłupem oraz niekompetencja i bezduszność wielu pracowników Służby Zdrowia, to tylko niektóre przykłady z jakimi musiał się zmierzyć Rafał – bohater tego opowiadania. Uderzająca jest wola życia oraz walka o samodzielność jaką toczył przez pierwsze lata na wózku inwalidzkim. Mimo gorszych okresów, to zawsze wracał na właściwe tory.
Jestem pełen podziwu dla charakteru i hartu ducha autora książki. Mając wsparcie tylko u mamy potrafił znaleźć cele i radości w trudnym życiu osoby z porażeniem czterokończynowym – tetraplegią. Warto przeczytać tę opowieść, aby docenić własną sytuację i brać przykład z Rafała w pokonywaniu przeszkód, które pojawiają się w życiu codziennym, bez względu na to, czy jest się osobą pełno, czy niepełnosprawną.

Małe wielkie rzeczy

Małe wielkie rzeczy
Autor: Henry Fraser

Małe wielkie rzeczy to autentyczna opowieść o sparaliżowanym od szyi w dół mężczyźnie, który mimo tak poważnej niepełnosprawności nauczył się czerpać radość nawet z najdrobniejszych doznań, rzeczy i wydarzeń. Jego mottem życiowym jest:Każdy dzień to dobry dzień.
Henry Fraser mając siedemnaście lat wybrał się na wakacje do Portugalii i będąc do połowy w wodzie dał nura uderzając w dno morskie. Doznał złamania czwartego kręgu szyjnego i porażenia czterokończynowego (tetraplegii). Uraz rdzenia kręgowego na zawsze przykuł tego młodego Anglika do wózka inwalidzkiego, ale chart ducha, stawianie nowych celów, optymizm i pomoc bliskich sprawiła, że teraz znów aktywnie korzysta z życia. Obecnie Henry jest mówcą motywacyjnym, na którego spotkania przychodzą tysiące ludzi oraz artystą malującym przepiękne obrazy kupowane przez setki ludzi.
Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto uważa, że jego życie jest cięzkie i bez sensu. Autor w bardzo przystępny sposób pokazuje tkwiącą w nas siłę, dzięki której możemy pokonać każde trudności.

tetrus

Tetrus
Autor: Kazimierz Szymeczko

Głównym bohaterem tej powieści jest szesnastoletni tetrus Michał, który uległ urazowi rdzenia kręgowego wracając autem z rodzicami z wyjazdu na narty. Jest to postać fikcyjna, którą autor stworzył na podstawie zdarzeń i przeżyć osób poznanych podczas pracy w ośrodku dla osób niepełnosprawnych.
Michał powoli dochodzi do kolejnych etapów przystosowania się do nowych realiów w jakich się znalazł. Bardzo mu w tym pomaga obecność i doświadczenie innych osób po wypadkach oraz zainteresowanie się rugby na wózkach. Autor stara się w subtelny sposób pokazać, że nawet przy bardzo dużym stopniu niepełnosprawności trzeba się pozbierać i dzięki temu można czerpać radość z życia.
W książce tej można także wyłuskać kilka przydatnych porad dla tetrusów dotyczących np. odpowiedniego doboru wózka inwalidzkiego lub skorzystania toalety.

Życie po skoku

Usprawnianie osób po urazie rdzenia kręgowego: Nauczanie techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. Przewodnik dla terapeutów
Autor: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tasiemski

Celem przewodnika w zakresie usprawniania osób po urazach rdzenia kręgowego (URK) jest przedstawienie procesu nauczania techniki jazdy wózkiem inwalidzkim (pokonywania przeszkód terenowych) z punktu widzenia terapeuty prowadzącego ćwiczenia z pacjentem lub grupą pacjentów po URK. Przewodnik jest zapisem doświadczeń wynikających z wieloletniej praktyki autora w prowadzeniu obozów usprawniających dla osób po URK w Polsce i za granicą. Zwrócono w nim szczególną uwagę na rolę terapeuty w tym procesie, tj. indywidualny dobór metod i form prowadzenia zajęć, kolejność w nauczaniu poszczególnych czynności, sposobów asekuracji ćwiczących itp. elementów, przydatnych w codziennej pracy terapeuty.

Życie po skoku

Życie po skoku
Autor: Mariusz Rokicki

Wystukana jednym palcem poruszająca opowieść o cierpieniu i nadziei

Bardzo szczera opowieść Mariusza Rokickiego o życiu po nieszczęśliwym skoku do wody i złamaniu kręgosłupa na odcinku szyjnym. Autor szczegółowo opisuje na swoim przykładzie komplikacje zdrowotne, które często występują u osób z tetraplegią (porażenie czterokończynowe), a także pozytywne i negatywne zdarzenia i postacie z jakimi ma lub miał do czynienia. Niektóre fragmenty czytałem ze łzami w oczach przypominając sobie przeżycia z początkowego okresu po skoku do wody, jednak mój przypadek był sielanką w porównaniu z trudnościami z jakimi zmagał się i często wciąż zmaga Mariusz.
Książka ta jest świetną przestrogą dla osób skaczących do wody. Pokazuje także, że skoro autor mimo tylu przeciwności i komplikacji potrafił odnaleźć sens i radość w życiu, to Twoje obecne problemy są niewspółmiernie małe i nie powinny mieć wpływ na codzienne samopoczucie. Tę pozycję powinien przeczytać każdy, kto uważa, że ma ciężko w życiu i że jego problemy są największe na świecie.

Poradnik po urazach rdzenia kręgowego

Poradnik dla osób po urazach rdzenia kręgowego
Autorzy: Krystyna Świderska, Stefan Okurowski, Diana Bulanda

Złamany kręgosłup, ale nie zniszczone życie.

Poradnik AXIS pomaga osobom sparaliżowanym odnaleźć się na nowo świecie po katastrofie.

Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS” publikuje drugą edycję publikacji: „Poradnik dla pacjentów ich rodzin i opiekunów – porażenia po urazach kręgosłupa”. Jest to rozszerzone wydanie książki, która ukazała się po raz pierwszy w roku 2007. Jej wydanie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez środowisko osób związanych z problemem urazu kręgosłupa powikłanego uszkodzeniem rdzenia kręgowego Nakład pierwszej edycji został wyczerpany w krótkim czasie, a kontakty z odbiorcami przyczyniły się do rozszerzenia tematyki drugiego wydania.

Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego

Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego.
Autor: Tasiemski Tomasz

Poradnik dla pacjenta, jego rodziny, opiekunów i personelu medyczno - rehabilitacyjnego.

Książka Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego to szczegółowy opis technik samoobsługowych i metodyki nauczania techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. Poradnik skierowany jest przede wszystkim do osób po urazach rdzenia kręgowego oraz wszystkich tych, którzy zaangażowani są w proces ich rehabilitacji i reintegracji społecznej, jakkolwiek pewne rozdziały pracy powinny zainteresować wszystkie osoby niepełnosprawne uzależnione w codziennym życiu od wózka inwalidzkiego.

Oddając do rąk Czytelnika niniejszą pracę wierzę, że wypełni ona choć w części lukę na polskim rynku wydawniczym w zakresie publikacji służących ułatwieniu i przyspieszeniu procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Doświadczenia autora wynikające z pracy naukowej, a także dziesięcioletniego funkcjonowania jako osoby niepełnosprawnej pozwalają mieć nadzieję, że przedstawione w pracy zagadnienia mają unikalną wartość merytoryczną i praktyczną. Szczegółowy opis technik samoobsługowych i metodyki nauczania techniki jazdy wózkiem inwalidzkim, wzbogacony blisko 200 ilustracjami, powinien stanowić znaczne ułatwienie w odzyskiwaniu niezależności w codziennym życiu przez osoby z ciężkimi uszkodzeniami narządu ruchu.

Publikacja ta z pewnością nie wyczerpuje w pełni zagadnień samoobsługowo-lokomocyjnych paraplegików i tetraplegików, dlatego też będę bardzo wdzięczny za przesyłanie wszelkich uwag, które przyczynią się do pełniejszych i doskonalszych kolejnych wydań poradnika.
Autor

Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego

Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Autor: Bogusław Leszek Block

Człowiek, który w sposób trwały utracił sprawność fizyczną, nie traci nic z praw przysługujących osobie ludzkiej. Osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego nie należy zatem traktować jako przedmiotu oddziaływań, czynności czy zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, ale jako podmiot tego procesu. Wtedy człowiek niepełnosprawny stara się być bardziej aktywny i współodpowiedzialny za postępy w leczeniu i rehabilitacji. Prezentowana książka przybliża rzeczywiste problemy, z jakimi zmagają się osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przeprowadzone badania ujawniły związek między psychospołecznymi problemami przeżywanymi przez osoby z para- i tetraplegią a obrazem siebie oraz tendencją do kierowania własnym życiem lub biernego poddawania się losowi. Aby lepiej pomagać osobom niepełnosprawnym, trzeba je lepiej poznać i zrozumieć. Książka adresowana jest nie tylko do szerokiego grona specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z uszkodzeniem narządu ruchu, ale i do wszystkich, którzy chcą pomagać osobom niepełnosprawnym: lekarzy, instruktorów rehabilitacji, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, duszpasterzy, pielęgniarek i wolontariuszy, a także tych, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobami z para- i tetraplegią. Samym osobom niepełnosprawnym da możliwość głębszego poznania siebie, zobiektywizowania i urealnienia subiektywnie przeżywanych problemów, a zarazem zwiększy możliwości samodzielnego kierowania własnym życiem i rozwojem.

Psychospołeczne determinanty ...

Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Autor: Janusz Kirenko

Prezentowane opracowanie wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką życia erotycznego osób niepełnosprawnych. Jest próbą oceny wybranych uwarunkowań psychospołecznych funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego - problematyka ta nie była jeszcze, jak dotąd, przedmiotem odrębnego ujęcia - dokonaną z punktu widzenia praktyki psychologii rehabilitacyjnej, seksuologii, rehabilitacji, psychopedagogiki specjalnej oraz, w mniejszym już zakresie, socjologii medycyny. Badania, jakie w tym celu wykonano na starannie dobranych próbkach badawczych osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, prowadzone były przede wszystkim pod kątem percepcji psychospołecznych i seksualnych wymiarów zarówno trwałego uszkodzenia rdzenia kręgowego, jak i pełnej sprawności badanych osób. Teoretyczne podstawy niniejszego opracowania wynikają z teoretycznych i metodologicznych przesłanek prowadzonych badań empirycznych. W strukturze pracy dwa pierwsze rozdziały, tworzące część pierwszą, mają charakter teoretyczny, cztery zaś pozostałe, jako część druga, są prezentacją przeprowadzonych badań.

Niektóre uwarunkowania ...

Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Autor: Janusz Kirenko

Książka porusza problematykę niektórych uwarunkowań funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Praca została ujęta w sześciu rozdziałach, z których trzy pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast trzy pozostałe są prezentacją przeprowadzonych badań.Kontakt

lp.surtet@kezsybz

forum tetraplegik akademia życia