Tetraplegia jako konsekwencja pechowego skoku do wody

Strona osoby po złamaniu kręgosłupa

Literatura

Katalog powieści i poradników związanych z urazem rdzenia kręgowego i życiem na wózku inwalidzkim.

tetrus

Tetrus
Autor: Kazimierz Szymeczko

Po wypadku samochodowym Michał ląduje na wózku. Ma sprawną prawą rękę, może poruszać głową i cieszyć się, że w ogóle żyje. Początkowo daleko mu do tego, ale rehabilitacja i kompletnie nowe towarzystwo – innych połamańców dochodzących do siebie w ośrodku Caritas, gdzie jest zmuszony zamieszkać – bardzo mu w tym pomagają. Chłopaki lubią drążyć temat, pośmiać się, pomagają mu złapać dystans – to ogromna ulga dla jego skołatanych myśli. Wciągają go w rugby – bo mózg lubi ruch. No i nie bez znaczenia jest, że dziewczyny lubią wysportowanych...

Michał mozolnie dochodzi do tego, że jego życie – życie tetrusa – ma swój głęboki sens i cel. Nie każdy ma szczęście to odkryć, nie mając nawet osiemnastu lat!

Życie po skoku

Usprawnianie osób po urazie rdzenia kręgowego: Nauczanie techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. Przewodnik dla terapeutów
Autor: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tasiemski

Celem przewodnika w zakresie usprawniania osób po urazach rdzenia kręgowego (URK) jest przedstawienie procesu nauczania techniki jazdy wózkiem inwalidzkim (pokonywania przeszkód terenowych) z punktu widzenia terapeuty prowadzącego ćwiczenia z pacjentem lub grupą pacjentów po URK. Przewodnik jest zapisem doświadczeń wynikających z wieloletniej praktyki autora w prowadzeniu obozów usprawniających dla osób po URK w Polsce i za granicą. Zwrócono w nim szczególną uwagę na rolę terapeuty w tym procesie, tj. indywidualny dobór metod i form prowadzenia zajęć, kolejność w nauczaniu poszczególnych czynności, sposobów asekuracji ćwiczących itp. elementów, przydatnych w codziennej pracy terapeuty.

Życie po skoku

Życie po skoku
Autor: Mariusz Rokicki

Wystukana kciukiem poruszająca opowieść o cierpieniu i nadziei

Mariusz Rokicki popełnił głupstwo: skoczył na główkę do płytkiej wody. Skutkiem tego jest przykucie do wózka inwalidzkiego i trwała niepełnosprawność. Jego wstrząsająco szczera i bolesna opowieść ma być przestrogą. "Jeśli ktoś to przeczyta, to może nie zaryzykuje głupiego i bezmyślnego skoku - pisze Rokicki. - Może ocalę kogoś przed piekłem, które sam musiałem przejść".
Bolesnym doświadczeniom towarzyszy jednak wsparcie nie tylko bliskich, ale również nieznajomych. Gdy Mariusz traci nadzieję, okazuje się, że jest wiele osób, które potrafią niespodziewanie podać pomocną dłoń.
Dawno nie było takiej książki: prostej historii, która opowiada nie o świecie chorujących w luksusowych warunkach celebrities, ale o walce o codzienne przetrwanie prowadzonej przez zwykłego człowieka. Życie po skoku to nie ładny obrazek z bajecznie kolorowych reklam rozmaitych fundacji. Książka Rokickiego to podróż w rzeczywistość, gdzie z jednej strony ordynator co tydzień domaga się nowej łapówki, z drugiej zaś nastoletni kibic Wisły gotów jest oddać ci kieszonkowe.

Poradnik po urazach rdzenia kręgowego

Poradnik dla osób po urazach rdzenia kręgowego
Autorzy: Krystyna Świderska, Stefan Okurowski, Diana Bulanda

Złamany kręgosłup, ale nie zniszczone życie.

Poradnik AXIS pomaga osobom sparaliżowanym odnaleźć się na nowo świecie po katastrofie.

Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS” publikuje drugą edycję publikacji: „Poradnik dla pacjentów ich rodzin i opiekunów – porażenia po urazach kręgosłupa”. Jest to rozszerzone wydanie książki, która ukazała się po raz pierwszy w roku 2007. Jej wydanie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez środowisko osób związanych z problemem urazu kręgosłupa powikłanego uszkodzeniem rdzenia kręgowego Nakład pierwszej edycji został wyczerpany w krótkim czasie, a kontakty z odbiorcami przyczyniły się do rozszerzenia tematyki drugiego wydania.

Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego

Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego.
Autor: Tasiemski Tomasz

Poradnik dla pacjenta, jego rodziny, opiekunów i personelu medyczno - rehabilitacyjnego.

Książka Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego to szczegółowy opis technik samoobsługowych i metodyki nauczania techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. Poradnik skierowany jest przede wszystkim do osób po urazach rdzenia kręgowego oraz wszystkich tych, którzy zaangażowani są w proces ich rehabilitacji i reintegracji społecznej, jakkolwiek pewne rozdziały pracy powinny zainteresować wszystkie osoby niepełnosprawne uzależnione w codziennym życiu od wózka inwalidzkiego.

Oddając do rąk Czytelnika niniejszą pracę wierzę, że wypełni ona choć w części lukę na polskim rynku wydawniczym w zakresie publikacji służących ułatwieniu i przyspieszeniu procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Doświadczenia autora wynikające z pracy naukowej, a także dziesięcioletniego funkcjonowania jako osoby niepełnosprawnej pozwalają mieć nadzieję, że przedstawione w pracy zagadnienia mają unikalną wartość merytoryczną i praktyczną. Szczegółowy opis technik samoobsługowych i metodyki nauczania techniki jazdy wózkiem inwalidzkim, wzbogacony blisko 200 ilustracjami, powinien stanowić znaczne ułatwienie w odzyskiwaniu niezależności w codziennym życiu przez osoby z ciężkimi uszkodzeniami narządu ruchu.

Publikacja ta z pewnością nie wyczerpuje w pełni zagadnień samoobsługowo-lokomocyjnych paraplegików i tetraplegików, dlatego też będę bardzo wdzięczny za przesyłanie wszelkich uwag, które przyczynią się do pełniejszych i doskonalszych kolejnych wydań poradnika.
Autor

Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego

Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Autor: Bogusław Leszek Block

Człowiek, który w sposób trwały utracił sprawność fizyczną, nie traci nic z praw przysługujących osobie ludzkiej. Osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego nie należy zatem traktować jako przedmiotu oddziaływań, czynności czy zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, ale jako podmiot tego procesu. Wtedy człowiek niepełnosprawny stara się być bardziej aktywny i współodpowiedzialny za postępy w leczeniu i rehabilitacji. Prezentowana książka przybliża rzeczywiste problemy, z jakimi zmagają się osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przeprowadzone badania ujawniły związek między psychospołecznymi problemami przeżywanymi przez osoby z para- i tetraplegią a obrazem siebie oraz tendencją do kierowania własnym życiem lub biernego poddawania się losowi. Aby lepiej pomagać osobom niepełnosprawnym, trzeba je lepiej poznać i zrozumieć. Książka adresowana jest nie tylko do szerokiego grona specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z uszkodzeniem narządu ruchu, ale i do wszystkich, którzy chcą pomagać osobom niepełnosprawnym: lekarzy, instruktorów rehabilitacji, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, duszpasterzy, pielęgniarek i wolontariuszy, a także tych, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobami z para- i tetraplegią. Samym osobom niepełnosprawnym da możliwość głębszego poznania siebie, zobiektywizowania i urealnienia subiektywnie przeżywanych problemów, a zarazem zwiększy możliwości samodzielnego kierowania własnym życiem i rozwojem.

Psychospołeczne determinanty ...

Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Autor: Janusz Kirenko

Prezentowane opracowanie wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką życia erotycznego osób niepełnosprawnych. Jest próbą oceny wybranych uwarunkowań psychospołecznych funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego - problematyka ta nie była jeszcze, jak dotąd, przedmiotem odrębnego ujęcia - dokonaną z punktu widzenia praktyki psychologii rehabilitacyjnej, seksuologii, rehabilitacji, psychopedagogiki specjalnej oraz, w mniejszym już zakresie, socjologii medycyny. Badania, jakie w tym celu wykonano na starannie dobranych próbkach badawczych osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, prowadzone były przede wszystkim pod kątem percepcji psychospołecznych i seksualnych wymiarów zarówno trwałego uszkodzenia rdzenia kręgowego, jak i pełnej sprawności badanych osób. Teoretyczne podstawy niniejszego opracowania wynikają z teoretycznych i metodologicznych przesłanek prowadzonych badań empirycznych. W strukturze pracy dwa pierwsze rozdziały, tworzące część pierwszą, mają charakter teoretyczny, cztery zaś pozostałe, jako część druga, są prezentacją przeprowadzonych badań.

Niektóre uwarunkowania ...

Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Autor: Janusz Kirenko

Książka porusza problematykę niektórych uwarunkowań funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Praca została ujęta w sześciu rozdziałach, z których trzy pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast trzy pozostałe są prezentacją przeprowadzonych badań.Kontakt

lp.surtet@kezsybz

forum tetraplegik akademia życia